Výstavba nové haly

V r. 2016 jsme započali s výstavbou nové haly pro ohýbací stroje.